211 N CAMAC ST #5B, Philadelphia, PA, 19107
211 N CAMAC ST #5B, Philadelphia, PA, 19107
211 N CAMAC ST #5B, Philadelphia, PA, 19107
211 N CAMAC ST #5B, Philadelphia, PA, 19107
211 N CAMAC ST #5B, Philadelphia, PA, 19107
211 N CAMAC ST #5B, Philadelphia, PA, 19107
211 N CAMAC ST #5B, Philadelphia, PA, 19107
211 N CAMAC ST #5B, Philadelphia, PA, 19107
211 N CAMAC ST #5B, Philadelphia, PA, 19107
211 N CAMAC ST #5B, Philadelphia, PA, 19107

$399,000

211 N CAMAC ST #5B, Philadelphia, PA, 19107

ACTIVE